Økonomitest

Formål med økonomitest

Økonomitesten vil give dig en indikation om, hvordan din økonomi ser ud lige nu. Udover at du bliver klogere på din økonomi kan det også hjælpe dig i en forhandlingssituation med banken.

Økonomitesten er kun vejledende og tager ikke højde for alle detaljer i husstandens økonomi. Du kan altid rette henvendelse til Uvildige.dk for en uddybningen af din økonomi eller af testens resultat

Beskriv husstanden


Indtast husstandens indkomst pr. måned efter skat.

Indkomsten skal indeholde alle indtægter såsom lønindkomst, dagpenge, efterløn, børnefamilieydelse mv.


Indtast husstandens faste udgifter pr. måned. Her skal medregnes:

  • Boligudgifter (inkl. el, vand og varme + ydelse til boliglån)
  • Transportudgifter (inkl. billån, service mv.)
  • Husstandens øvrige udgifter (forsikringer, abonnementer, kontingenter, låneydelser)
  • Ovenstående er typisk lig husstandens månedlige overførsel til deres budgetkonto.

(Udgifter til dagligvarer, husholdning, opsparing mv. skal ikke medregnes)


Marker de værdier der er relevante for husstanden. Indtast desuden deres nuværende realistiske salgspris.

Skulle husstanden eje flere værdier af samme type, indtastes den samlede værdi.


Ejerbolig

Transport/fritid

Anden værdi

Pension

Marker den type gæld husstanden har og indtast den nuværende restgæld.

Skulle husstanden have mere gæld af samme type, indtastes den samlede gæld.


Ejerbolig

Transport/fritid

Anden gæld